Årets Greenkeeper 2023 blev Hans Karlsson Johannesson

GAF och SGA medlemmen Hans Karlsson Johannesson på Oskarshamns GK blev årets Greenkeeper 2023.

Motivieringen:
Hasse har under flera år förvandlat Oskarshamns GK totalt. Dels har han varit drivande i utvecklingen
av banan, dels har han styrt upp organisationen för att kunna skapa medel till att utveckla hela
anläggningen. Lyssnar man på golfare i regionen så har alla ändrat sin uppfattning om Oskarshamn,
det har blivit till en riktig framgångssaga dit alla vill åka varje år för att spela.
Lätt bästa greenkeepern i landet!
Det är med stolthet och glädje vi tilldelar Hans Karlsson Johannesson priset
Årets Greenkeeper 2023.

Utmärkelsen Årets Greenkeeper

Stiftare och utdelare av Årets Greenkeeper:
1998 hade SGA 20-årsjubileum. Under banskötselkonferensen i Västerås fick SGA en grundplåt i gåva av SGF och Svensk Jordelit ab för att kunna instifta utmärkelsen ”Årets Greenkeeper”. Stiftarna av utmärkelsen Årets Greenkeeper är VD Jan Johansson, Svensk Jordelit AB, SGA och SGF.

Utmärkelsen delades ut första gången 1999 vid Elmia Park & Golfmässan i Jönköping.

Lista över tidigare vinnare: Vinnare

Fakta om föreningen SGA, Swedish Greenkeepers Association – www.sgariks.se
År 1978 bildades SGA med målsättningen att samla alla som värnar om professionell greenkeeping inom golf, fotboll, sportytor och park där målsättningen är att samla landets alla under en riksorganisation.

SGA arbetar utifrån medlemmarnas intressen och bidrar till att utveckla svensk greenkeeping. Idag är SGA är en öppen ideell förening för Sveriges golfbaneanställda inom grönyteskötseln. SGA ska arbeta utifrån medlemmarnas intresse och bidra till utvecklingen av greenkeeping på Sveriges grönyteanläggningar. SGA ska även verka för att grönyteskötselns tradition och kultur upprätthålls i samklang med svensk idrotts allmänna inriktning och mål.

Utbildning är en mycket viktig del av SGAs verksamhet. Samarbetet med SGF, PGA och GAF samt andra aktörer är där av vital betydelse. Utbildning är ett naturligt steg i arbetet med att göra medlemmens plats till en naturlig auktoritet på golfanläggningen inom alla dess delar, dock med tyngdpunkt på golfbanans skötsel och utveckling. Tillsammans med forskning så som STERF och information är utbildning också en grundsten i SGAs målsättning att arbeta för att mesta möjliga natur- och miljöhänsyn tas i samband med banskötsel.

Mer information:

Oskarshamns Golfklubb,
Klubbchef/Banchef Hans Karlsson Johannesson, 073-3904325, hans.karlsson@oskarshamnsgk.com
Ordförande Sivert Hansson, 070-560 36 90, trevis-sweden@telia.com

SGA: Kanslichef Göran Tyrsing, 0737-12 46 91, kansli@sgariks.se
SGA: Ordförande Kristian Hägglund 070-858 41 09 greenkeeper@tomeillagolf.se

Presslänkar:

SGA Riks
Golfbranschen
Oskarshamns Golfklubb