Mentorer och ambassadörer

GAF:s Mentorer och ambassadörer

Här kommer GAF under 2024 att presentera ett antal ambassadörer/ mentorer/ kunskapsförmedlare. Det kommer vara erfarna VD, klubbchefer och kanslister. Dessa kan du ta kontakt med i olika frågor.

De kommer att kunna berätta för dig om olika projekt de genomfört eller hur de löser vardagliga arbetsuppgifter. Kanske är du ny i golfbranschen eller så har du arbetat en längre tid men önskar lite information om något särskilt.

I vissa fall kan handla om större projekt, upphandlingar, renoveringar, nybyggnationer, bevattningsanläggningar, vattendomar, ansökningar om projektet mm. men även tips och lösningar på vardagliga utmaningar som händer på klubben eller golfanläggningen.

Det finns mycket samlad erafenhet på Sveriges alla Golfbanor och alla behöver inte ”uppfinna hjulet igen”. Kanske får du ett bra råd bara ett samtal eller mejl bort.

Du vill möjligen veta lite mer om hur en utbildning varit eller vad den ger. Kanske vill du veta hur något av GAF:s nationella eller internationella nätverk fungerar från någon som deltagit