Historiska Årsmöteshandlingar

Historiska Årsmöteshandlingar finns sparade på GAFs hemsida.

Årsmöte 2021

Årsmöte 2021 kommer att genomföras digitalt den 15:e mars på Microsoft Teams eller motsvarande.
Årsmötet startar 15.00 måndagen den 15:e mars.
Nedan finns samtliga handlingar till årsmötet. (*Handlingar uppdateras löpande fram till/efter årsmötet)

Anmälan till årsmöte >>>

Handlingar till årsmötet 2021, verksamhetsår 2020

Kallelse Årsmöte 2021
Dagordning Årsmöte 2021
Budget 2021 Ekonomisk Ram 2022
Förslag medlemsavgifter 2022
Valberedningens förslag 2021
Verksamhetsplan 2021-2022
Verksamhetsberättelse 2020
Årsredovisning 2020
Revisionsberättelse 2020

Årsmötesprotokoll 2021

Tidigare årsmöten

Årsmöte 2020
Årsmöte 2019
Årsmöte 2018
Årsmöte 2017
Årsmöte 2016
Årsmöte 2015
Årsmöte 2014
Årsmöte 2013
Årsmöte 2012
Tillbaka till senaste årsmötet