Historiska Årsmöteshandlingar

Historiska Årsmöteshandlingar finns sparade på GAFs hemsida.

Årsmöte 2023

Årsmöte 2023 kommer att genomföras digitalt den 14:e mars på Microsoft Teams eller motsvarande.
Årsmötet startar 15.00 tisdagen den 14:e mars.
Nedan finns samtliga handlingar till årsmötet. (*Handlingar uppdateras löpande fram till/efter årsmötet)

Anmälan till årsmöte >>>

Handlingar till årsmötet 2023, verksamhetsår 2022

Kallelse Årsmöte 2023
Dagordning Årsmöte 2023
Budget 2023 Ekonomisk Ram 2024
Förslag medlemsavgifter 2024
Valberedningens förslag 2023
Verksamhetsplan 2023-2024
Verksamhetsberättelse 2022
Årsredovisning 2022
Revisionsberättelse 2022

Årsmötesprotokoll 2023

Tidigare årsmöten

Årsmöte 2022
Årsmöte 2021
Årsmöte 2020
Årsmöte 2019
Årsmöte 2018
Årsmöte 2017
Årsmöte 2016
Årsmöte 2015
Årsmöte 2014
Årsmöte 2013
Årsmöte 2012
Tillbaka till senaste årsmötet