Historiska Årsmöteshandlingar

Historiska Årsmöteshandlingar finns sparade på GAFs hemsida.

Årsmöte 2024

Årsmöte 2024 kommer att genomföras digitalt den 21:e mars på MS Teams.
Årsmötet startar 15.00 torsdagen den 21:e mars.
Nedan finns samtliga handlingar till årsmötet. (*Handlingar uppdateras löpande fram till/efter årsmötet)

Anmälan till årsmöte >>>

Handlingar till årsmötet 2024, verksamhetsår 2023

Kallelse Årsmöte 2024
Dagordning Årsmöte 2024
Proposition 1
Stadgar 2013
Förslag nya stadgar 2024
Budget 2024 Ekonomisk Ram 2025
Förslag medlemsavgifter 2025
Valberedningens förslag 2024
Verksamhetsplan 2024-2025
Verksamhetsberättelse 2023
Årsredovisning 2023
Revisionsberättelse 2023

Årsmötesprotokoll 2024

Tidigare årsmöten

Årsmöte 2023
Årsmöte 2022
Årsmöte 2021
Årsmöte 2020
Årsmöte 2019
Årsmöte 2018
Årsmöte 2017
Årsmöte 2016
Årsmöte 2015
Årsmöte 2014
Årsmöte 2013
Årsmöte 2012
Tillbaka till senaste årsmötet