GDPR

Från och med fredag 25 maj 2018 gäller General Data Protection Regulation (GDPR) eller Dataskyddsförordningen på svenska i hela EU.
Syftet med lagen är att skydda individers personuppgifter och integritet. Grundbestämmelserna är i stort sett desamma som i tidigare PUL men individen fått en del nya rättigheter vilket innebär nya skyldigheter för organisationer.

Tre styrande regelverk

Det finns tre regelverk som styr databehandling av personuppgifter i Golfsverige. Dessa regler gäller för alla fysiska personer (golfspelare, ledare och anställda inom golfen) samt alla juridiska personer (alla golforganisationer inklusive Svenska Golfförbundet, golfdistriktsförbund, golfklubbar, golfbolag, driftsbolag, övriga bolag som driver golfverksamhet (t ex banägare, bolag och personer som driver träningsverksamhet, golfshop eller golfrestaurang), intresseorganisationer som tex GAF, PGA och SGA samt leverantörer av produkter och tjänster som har en koppling till GIT.)

Dataskyddsförordningen (GDPR) – gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med 25 maj 2018. Gäller för all personuppgiftshantering i EU, digitalt eller utan IT-stöd. Ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

Idrottens Uppförandekod – övergripande regler för behandlingen av personuppgifter i svensk idrott, framtagna av Riksidrottsförbundet. Gäller för all personuppgiftsbehandling i idrottsverksamheten, digitalt eller utan IT-stöd.

GIT-bestämmelserna – detaljerade regler för hur personuppgifterna ska behandlas i golfverksamheten. Gäller för alla databehandlingar som leder till att en personuppgift läses eller skrives till den centrala GIT-databasen.

I korthet betyder detta

GAF värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.
GAF kommer att följa de sex grundläggande principerna för hantering av personuppgifter.

Dessa principer är följande:

  • att behandlingen är laglig, korrekt och öppen mot den registrerade
  • att ändamålet med behandlingen är klart
  • att de uppgifter som hanteras är korrekta
  • att inte fler uppgifter än nödvändigt samlas in
  • att inte uppgifterna behandlas längre än nödvändigt och
  • att lämpliga säkerhetsåtgärder finns på plats

Detta betyder att GAF kommer inte samla in och/eller lagra personuppgifter utöver det som GAF behöver för verksamheten.
De personuppgifter som GAF handhar för medlemsregister hämtas från GIT och baseras på Golf-ID.
GAF kommer inte att vidarebefordra några personuppgifter till tredje part.

Om du har frågor angående GAF:s hantering av dina personuppgifter. Kontakta GAF kansliet.