Organisation

GAF:s syfte är att genom utbildning, nätverkande och vägledning inspirera GAF:s medlemmar till professionalitet inom administration och ledning som genom sitt arbete skapar tillhörighet och stolthet för klubbmedlemmar, gäster och kunder inom golfen.

Föreningen leds av en styrelse som består av ordförande samt minst fem till högst åtta övriga ledamöter. GAF kansli består av två anställda och är beläget i Stockholm, Idrottens Hus.

Kansli

Anna Tidén (GAF)

Verksamhetschef

John Wammer (GAF)

Kanslist

Styrelse

Thomas Ahlberg (Bokskogens GK)

Ordförande

Maria Guslin (Fågelbro Golf & CC)

Vice Ordförande

Katarina Evander (Ljunghusens GK)

Ledamot

Telefon 040-458000

Mobiltelefon 0739-171234

E-post katarina@ljgk.se

Hemsida www.ljgk.se

Marcus Forslund (Rya GK)

Ledamot

Telefon 042-220182

Mobiltelefon 0708-172302

E-post klubbchef@rya.nu

Hemsida www.rya.nu

Maria Ericsson (Skellefteå GK)

Ledamot

Stefan Andorff (Kungl. Drottningholms GK)

Ledamot

Therese Hovbrandt (Torslanda GK)

Ledamot

Valberedning

Håkan Johansson (Trelleborgs GK)

Ordförande

Lars Brydolf (Öijared Resort)

Ledamot

Revisor och Revisorssuppleant

Martin Fredriksson (X GK)

Revisor

Telefon 0708-496136

Mobiltelefon 0708-496136

E-post martin@fiddes.se

Hemsida

Margareta Rosengren (Halmstad GK)

Revisorssuppleant