SGF Klubbnyttopartners

Svenska Golfförbundet samarbetar med ett antal utvalda företag via centrala partneravtal. Genom GAF och SGF kan du dra nytta av förmåner och rabatter framförhandlade till Golfsverige för att minska kostnader, öka medlemsservicen, utveckla verksamheten och skapa nya intäktsmöjligheter.

Flera av dessa innehåller förmåner och rabatter som golfklubbar kan dra nytta av för att minska kostnader, öka medlemsservicen, utveckla verksamheten och skapa nya intäktsmöjligheter. Här nedan är ett urval av SGFs partners som GAF samarbetar med. Mer information om respektive partner och vad som ingår i avtalen finns på golf.se/klubbnyttoavtal. Där hittar ni även en komplett lista på SGFs klubbnyttopartners.