Info:

GAF skapar gemenskap, utveckling och framgång i ditt arbete på golfanläggningen

GAF - Golf Administratörernas Förening Sverige

Golf Administratörernas Förening - GAF är en intresseförening, vars syfte är att främja svensk golfsports utveckling, främst på det administrativa området, samt verka för gott samarbete med SGF och övriga intresseorganisationer inom golfen.

GAF arbetar för en administrativ professionalism och handlingskraft inom golfen samt skapar gemenskap och stolthet för sina medlemmar i sin yrkesroll

Organisatoriskt följer GAF den gängse indelningen av golfsverige med regioner och distrikt.

GAF-medlemmar är bland annat:

* Receptionister
* Kanslister
* Kanslichefer
* Klubbchefer
* Klubbdirektörer
* Vd
* Tjänstemän vid SGF:s kansli, golfdistriktförbunden och övriga intresseorganisationer inom golfen
* Ekonomer, samt övriga funktioner på Golfanläggningens kansli

GAF gör bland annat följande för att nå sitt syfte:

* deltager i utformning och genomförande av SGF utbildningar av administratörer
* genomför ERFA-träffar inom distrikten och på riksnivå (ERFA - Erfarenhetsutbyte)
* Anordnar övrig utbildning och utveckling inom Sverige men också internationellt
* samarbetar med nordiska och europeiska administratörsorganisationer
* informerar medlemmarna genom GAF:s Nyhetsbrev
* Har samarbetsavtal för medlemsnytta
* Har en hög kunskapsnivå inom många områden för rådgivande mot medlemmarna