GKCU 2022-2024:
Göteborg / IHM Göteborg

Golfens klubbchefsutbildning 2022-2024 - Skede 9

Golfens klubbchefsutbildning 2022-2024

Utbildningen är ett samarbete mellan branschens yrkesorganisationer (PGA, GAF och SGA) med SGF som huvudman, och detta gör vi tillsammans med IHM Business School som utförare. Det innebär att det är en utbildning som täcker hela branschens behov och skapar de bästa förutsättningarna för dig som är, eller har som ambition att bli klubbchef eller av annan ledande befattning.

Läs mer om utbildningen här >>>