Utbildning:
Stockholm / Idrottens Hus

SM – Service Management, 3 dagar på plats

Under golfsäsongen är kansliet och receptionen oftast navet på klubben. Det är till receptionen och som medlemmar och gäster söker sig. Som klubbens ansikte utåt är service, bemötande och värdskap därför oerhört viktigt. Lätt att förstå men svårare att få till i den oftast stressiga vardagen med många olika arbetsuppgifter och frågor.
Därför erbjuder GAF och SGF en utbildning som ger dig trygghet i att hantera olika situationer som kan uppstå i receptionen och kansliet. Du får med dig grundläggande kunskap i GITs bokningssystem, tävlings- och medlemshantering, du lär dig mer om golfens och klubbens organisation, golfbanan och idrotten golf, viktiga kunskaper för att kunna ge rätt service till både vana och ovana golfare samt övriga gäster på anläggningen. Vi pratar service och bemötande, vad som är hygienfaktorer samt vilka förväntningar som finns och hur man kan möta dem.

Läs mer om SM – Service Management här >>>

Sista anmälningsdag: 29 september 2023.