Nyhet:

Årsmötet

Thomas Ahlberg fick förnyat förtroende

Thomas Ahlberg, Bokskogens GK fick fortsatt förtroende som GAFs ordförande.

Ordförande Thomas Ahlberg

Ordförande Thomas Ahlberg

Ett 30-tal medlemmar närvarade och tog beslut om framtiden på GAFs digitala årsmöte den 14 mars som leddes av Jörgen Kjellgren, Båstad GK och Margareta Rosengren, Halmstad GK.

Thomas Ahlberg, Bokskogens GK fick fortsatt förtroende som GAFs ordförande.

Fortsatt förtroende i GAF styrelse fick Eleonore Höglund, Tjörns GK och Maria Ericsson, Skellefteå GK som omvaldes.
Nya krafter i styrelsen är Katarina Evander, Ljunghusens GK, Marcus Forslund, Rya GK och Stefan Andorff, Kungl. Drottningholms GK.

Magnus Jivén, Ljunghusens GK och Johan Bjerngren, Stödjande medlem avtackades för förtjänstfulla insatser i GAF styrelse

Maria Guslin, Fågelbro Golf & CC som har ett år kvar på sitt mandat valdes på efterföljande konstituerade styrelsemöte till vice ordförande. 

Styrelsen 2023 är följande
Thomas Ahlberg, Bokskogens GK
Maria Guslin, Fågelbro Golf & CC
Eleonore Höglund, Tjörns GK
Katarina Evander, Ljunghusens GK
Marcus Forslund, Rya GK
Maria Ericsson, Skellefteå GK
Stefan Andorff, Kungl Drottningholms GK

Revisor
Martin Fredriksson, Herrljunga

Revisorssuppleant
Margareta Rosengren, Halmstad GK

Valberedningen
Jasmine Rawsthorne, Karlshamns GK
Håkan Johansson, Trelleborgs GK
Eleonore Höglund, Tjörns GK (Styrelserepresentant)

Jörgen Kjellgren, Båstad GK och Margareta Rosengren, Halmstad GK

Jörgen Kjellgren, Båstad GK och Margareta Rosengren, Halmstad GK