GIT tredagars+:

GIT tredagars+

GIT tredagars+. Webbaserad ½ dag samt 3 dagar på plats

Alla golfklubbar i Sverige har tillgång till Golfens IT-system, GIT. Denna utbildning innehåller fortsättning och fördjupning och ger svar på många av dina frågor om möjligheterna i GIT. Utbildningen får höga betyg i utvärderingar från deltagare.

Mål/Syfte

Målet med utbildningen är fördjupa och bredda kunskaperna i GIT för att få en effektiv hantering det dagliga arbetet på golfanläggningen. Syftet är att deltagarna ska kunna organisera och systematisera verksamheten samt genom analys av olika rapporter i GIT kunna utveckla verksamheten. Men även att vara förberedd på att lära sig och använda nya funktioner av systemet i samtid och framtid.

Målgrupp

Utbildningen GIT tredagars+ vänder sig till Dig som kanslist eller klubbchef som har minst 1 års erfarenhet av aktivt arbete i GIT och vill få en bredare och djupare kunskap i GIT för ökad verksamhetsutveckling. Grunder - genomgång av de befintliga modulerna i GIT. Fortsättning - statistik och rapporter förslag till utveckling av klubben och anläggningen med utgångspunkt i analys av rapporter.

Innehåll

Grundläggande och fördjupade kunskaper i:
Bokning
Ekonomi och fakturering
Prissättning för gäster
Företagshantering
GIT Tävling
Inställningar för banan
Min Golf
Person
GIT e-post
Uppdrag, artiklar och avgifter
Medlemskategori och klubbgrupper
Rapporter i GIT och Excel
Analys och statistik med hjälp av Players 1st
TV-visning

Utbildningen sker till största del i Nya GIT. Några områden som inte är överflyttade vid utbildningstillfället kan ske i GIT klienten.

Upplägg och lärandeaktiviteter

Utbildningen sker i konferenslokal med deltagarnas egna bärbara datorer. Utbildningen är lärarledd med inslag av grupparbete och självstudier. Webbintro ca 2 veckor före kursstart.

Föreläsare/kursledare

Helén Arnoldson och Lena Candinger från GIT Teamet
Sandra Tancred och Per Lindroth, SGF Klubbrådgivare

Nästa utbildningstillfälle / Anmälan

Tis-Tor 25-27 april 2023 på Orresta Golf & Konferens plus webbhalvdag v 15
Direkt till anmälan här >>>
Sista anmälningsdag: 4 april 2023

Observera att anmälan är bindande
100% återbetalning vid avanmälan 4 veckor innan start .
50% återbetalning vid avanmälan 2 veckor innan start.
Avanmälan mindre än 2 veckor innan ges ingen återbetalning.
Avanmälan görs till GAF kansli på kansli@gafsverige.se

Omfattning

½ dag Webb intro ca 2 veckor innan kursstart.
3 dagar på plats. Start ca 10.00 dag 1 och avslut ca 16.00 dag 3.

Kostnad

7.400 kronor (utan boende)
9.800 kronor (boende enkelrum)

I kostnaden ingår fika, luncher, middagar och utbildning.

(pris med reservation mot prisändringar i samhället utanför GAFs kontroll)

Antal deltagare

Min 10 max 20 deltagare.

Information

Alla medlemmar i GAF Sverige kan ansöka om stipendium från Medlem och Partnerfonden på GAFs hemsida. www.länk till partnerfonden

Frågor om utbildningen?

GAF Kansli
Epost: kansli@gafsverige.se
Tfn: 08-6221550