GIT tredagars+:

GIT tredagars+

GIT tredagars+. 3 dagar på plats och två webbaserade ½ dagar

Alla golfklubbar i Sverige har tillgång till Golfens IT-system, GIT. Denna utbildning innehåller fortsättning och fördjupning och ger svar på många av dina frågor om möjligheterna i GIT. Utbildningen får höga betyg i utvärderingar från deltagare.

Mål/Syfte

Målet med utbildningen är fördjupa och bredda kunskaperna i GIT för att få en effektiv hantering det dagliga arbetet på golfanläggningen. Syftet är att deltagarna ska kunna organisera och systematisera verksamheten samt genom analys av olika rapporter i GIT kunna utveckla verksamheten. Men även att vara förberedd på att lära sig och använda nya funktioner av systemet i samtid och framtid.

Målgrupp

Utbildningen GIT tredagars+ vänder sig till Dig som kanslist eller klubbchef som har minst 1 års erfarenhet av aktivt arbete i GIT och vill få en bredare och djupare kunskap i GIT för ökad verksamhetsutveckling. Grunder - genomgång av de befintliga modulerna i GIT. Fortsättning - statistik och rapporter förslag till utveckling av klubben och anläggningen med utgångspunkt i analys av rapporter.

Innehåll

Grundläggande och fördjupade kunskaper i:

Analys och statistik med hjälp av Players 1st
Artiklar och avgifter
Behörighet och uppdrag
Bokning
Ekonomi och årsavgifter
Inställningar för banan
Klubb och webbinformation
Medlemskategori och klubbgrupper
Min Golf
Nyckeltalsmall
Partners i GIT
Person
Prissättning för gäster
Rapporter i GIT och Excel

All utbildning sker i nya GIT.

Upplägg och lärandeaktiviteter

Utbildningen sker i konferenslokal med deltagarnas egna bärbara datorer. Utbildningen är lärarledd med inslag av grupparbete och självstudier. Webbintro ca 2 veckor före kursstart och webbuppföljning ca 2 veckor efter kursen.

Föreläsare/kursledare

Helén Arnoldson och Lena Candinger från GIT Teamet
Sandra Tancred och Per Lindroth, SGF Klubbrådgivare

Nästa utbildningstillfälle / Anmälan

Tis-Tor 21-23 november 2023 på Öijared Resort. Plus webbhalvdag v.45 och v.49
Direkt till anmälan här >>>
Sista anmälningsdag: 17 oktober 2023

Observera att anmälan är bindande
100% återbetalning vid avanmälan 4 veckor innan start .
50% återbetalning vid avanmälan 2 veckor innan start.
Avanmälan mindre än 2 veckor innan ges ingen återbetalning.
Avanmälan görs till GAF kansli på kansli@gafsverige.se

Omfattning

½ dag Webbintro ca 2 veckor innan kursstart.
½ dag Webbuppföljning ca 2 veckor efter kursslut.
3 dagar på plats. Start ca 10.00 dag 1 och avslut ca 16.00 dag 3.

Kostnad

7.400 kronor (utan boende)
9.800 kronor (boende enkelrum)

I kostnaden ingår fika, luncher, middagar och utbildning.

(pris med reservation mot prisändringar i samhället utanför GAFs kontroll)

Antal deltagare

Min 10 max 20 deltagare.

Information

Alla medlemmar i GAF Sverige kan ansöka om stipendium från Medlem och Partnerfonden på GAFs hemsida. www.länk till partnerfonden

Frågor om utbildningen?

GAF Kansli
Epost: kansli@gafsverige.se
Tfn: 08-6221550