GM - Golf Management:

GM

GM - Golf Management för administration och ledning

Denna utbildning vänder sig till dig som har arbetat på golfklubb och har erfarenhet från administrativt golfarbete, gått GUA-SM/HUA-KM, GIT utbildningar eller deltagit på olika GAF träffar. Eventuellt kan du gå utbildningen SM eller KM parallellt med denna. Utbildningen genomförs på halvtid och omfattar 16 veckor. Genomförs på distans/digitalt förutom två uppstartsdagar och två avslutningsdagar på Bosön Idrottsfolkhögskola.

Föreläsningarna genomförs företrädesvis mellan klockan 9–12 tisdagar och torsdagar varje vecka. Därutöver har du både enskilda uppgifter och grupparbeten. Utbildningen har genomförds två gånger tidigare och fått mycket positivt gensvar. Efter utvärdering har utbildningen reviderats för att bli ännu bättre. Innehållet omfattar golf- och svensk idrottsorganisation, ekonomi, juridik, marknadsföring, digitala verksamhetsstödssystem, prioriterade utvecklingsområden inom svensk golf.
Utbildningen genomförs av Bosön Idrottsfolkhögskola i samarbete med Golf Management Sverige GAF och Svensk Golfförbundet (SGF).

Nästa utbildningstillfälle / Anmälan

Start 13-14 oktober Bosön Idrottsfolkhögskola Lidingö. Avslut 16–17 mars 2023, Bosön Idrottsfolkhögskola Lidingö
Antalet studieveckor är 16. Se vidare i PDFen.

Registrera dig och gör din anmälan här >>> 
https://sms.schoolsoft.se/fhsk/jsp/LoginApplicant.jsp?application_education_id=16953

(länk till registrering och anmälan/Bosön Idrottsfolkhögskola)

Senaste datum för anmälan är 18 september 2022

För frågor gällande anmälan, kontakta: lina.oljeqvist@boson.se

Golf Management för administration och ledning

Golf Mangement för administration och ledning är en skräddarsydd utbildning för dig som idag arbetar med golfklubbens administration och vill höja din kompetens för att på så sätt bli en viktig del i klubben och företagets utveckling.

Syfte

Syftet med utbildningen är att utveckla dig själv och ditt arbetssätt i din roll som anställd i en golfklubb. Du ges möjlighet till ökad kunskap kring organisation, verksamhet och management och därmed bli en viktig resurs i arbetet med att utveckla klubben och dess medlemmar.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som idag sköter stora delar av det administrativa arbetet i en golfklubb, antingen i kansliet eller i en styrelse.

Mål efter genomför utbildning

Efter genomförd utbildning har du fått ett bättre helhetsperspektiv och kan på så sätt prioritera bättre bland kansliets alla uppgifter. Du har mer kunskap och verktyg för att kunna planera, genomföra och utvärdera olika arbetsprocesser i samråd med ledning och styrelse. Du vet mer om behoven hos klubbens alla målgrupper och hur du skall kommunicera med dessa.

Omfattning och form

Utbildningen pågår i totalt 16 veckor mellan oktober 2022 och mars 2023. Utbildningen sker i huvudsak på distans och är beräknad till cirka 20 studietimmar/vecka. Deltagaren styr själv över sin studietid förutom två fasta tillfällen per vecka, tisdagar och torsdagar mellan 09.00 – 12.00. Utbildningen innehåller också två obligatoriska tvådagars träffar på plats på Bosön. Där finns möjlighet att boka boende och övernatta om du reser långt.

Förkunskaper

Du arbetar idag på ett golfkansli, på banan, som tränare eller är verksam i en styrelse och tar med dig de kunskaper och erfarenheter som du har utifrån ditt arbete på klubben. Under utbildningen kommer du att få uppgifter att jobba med som du direkt kan använda i ditt vanliga arbete. Du bör ha genomfört utbildningar som Service management (f d GUA), Klubb Management (f d HUA), GIT-utbildning eller deltagit på golfträffar/utbildningsdagar tidigare som Golf Management Sverige (GAF) anordnat och vill gå vidare i din utveckling.

Examination och kurskrav

För godkänd på utbildningen krävs aktivt deltagande på online undervisningen och de två fysisk träffarna, samt godkända inlämningsuppgifter.

Utbildningsanordnare

Bosön Idrottsfolkhögskola i samarbete med Golf Management Sverige (GAF) och Svensk Golfförbundet (SGF)

Kontaktperson

Michael Brobeck michael.brobeck@boson.se

Antagning och urvalsprocess

Maxantal kursdeltagare är 30.

Anmälan

Senaste datum för anmälan är 18 september 2022

Anmäl dig via länken:
https://sms.schoolsoft.se/fhsk/jsp/LoginApplicant.jsp?application_education_id=16953

För frågor gällande anmälan, kontakta: lina.oljeqvist@boson.se

Avbokning

Avbokning senast två veckor innan utbildningen startar.

Kostnad

Utbildningen sker som en samverkansutbildning mellan Bosön Idrottsfolkhögskola, GAF och SGF. Vi tar ut en kursomkostnad på 4250 kronor. Faktura sänds till den adress du anger i anmälan.
I kursomkostnaden ingår, fika, luncher, middag och avslutningsmiddag, kurslitteratur, samt annat utbildningsmaterial.
Du eller din förening står för resorna till och från Bosön, samt logi under träffarna.

Kursdatum

Utbildningen startar torsdagen den 13 oktober klockan 10.00 på Bosön Idrottsfolkhögskola, Lidingö och vi håller på fram till klockan 14.00 fredagen den 14 oktober.
Vi kommer också att avsluta utbildningen med en tvådagarsträff på Bosön 16–17 mars 2023. (Antalet studieveckor är 16)