KM - Klubb Management:

KMK

KMK - Klubb Management Kansli 4 dagar på plats

Arbetet på en golfklubb är komplext. Du som arbetar på kansliet behöver ha kunskap och/eller erfarenhet inom vitt skilda områden, som GIT, informationsteknik, ekonomisystem, golfklubbens organisation, planering, service och bemötande. Du behöver kunna en del om idrotten golf och spelet på banan men också vara ett stöd till kommittéer och samarbeta med entreprenörer.
Klubb Management Kansli riktar sig till dig som gör mycket av det viktiga arbetet ”back office”. Utbildningen ger en fördjupad kunskap i många av de delar som måste hanteras för att klubben ska fungera. Sköta GIT och medlemshantering, fakturering, rapporter, inbjudningar och kalendrar, hålla hemsida och sociala medier uppdaterade, och mycket annat.
Utbildningen är en viktig del i den progression av utbildningar inom administration på golfanläggning som GAF tillsammans med SGF erbjuder.

Mål och Syfte

Målet med utbildningen är att stärka kompetenser och kunskaper anställda på golfanläggningens kansli. Utbildningen syftar till att öka kunskapen om den administrativa driften av golfanläggningen. Målet är att ge kunskaper för att kunna möta de krav och utmaningar som en golfanläggning ställs inför i samtiden och framtiden. Efter genomgången utbildning är syftet att du ska kunna vara en trygg i din roll. Utbildningen ger även de förkunskaper som ligger till grund för andra utbildningar inom Golf Managementområdet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar på kansliet på golfklubben/anläggningen. Eller är klubbchef och arbetar med dessa arbetsuppgifter. Du har erfarenhet från nuvarande eller tidigare arbete på en golfklubb men vill lära dig mer och blir säkrare i din yrkesroll. Utbildningen ligger inom det administrativa utbildningspaketet SM-Service Management och KML -Klubb Management Ledning och är förberedande inför Golf Management utbildningen och/eller Klubbchefsutbildningen men riktar sig specifikt till kansliarbete.

Lärandemål: efter genomgången utbildning ska deltagaren

 • ha förståelse för likheter och skillnader avseende förening och bolag
 • ha kunskaper i självledarskap, ledarskap och kommunikation
 • kunna hantera GIT avseende GIT-epost och GIT kopplat till ekonomisystem
 • kunna hantera och ta fram ekonomiska rapporter
 • ha grundläggande kunskaper i Excel
 • kunna genomföra årsfakturering av avgifter
 • ha grundläggande kunskaper i informationssäkerhet och GDPR
 • kunna introducera nya medarbetare i reception och kansli
 • kunna hantera hemsida och sociala medier för kommunikation
 • ha kännedom och kunskaper i idrott online (RF-SISU)
 • kunna hantera medlemshantering, registrering och koppla det till medlemsrapporter och mejlutskick
 • kunna hantera GIT avseende GIT-epost
 • kunna hantera GIT kopplat till ekonomisystem och genomföra årstilldelning av avgifter via Min Golf eller skapa fakturaunderlag. Samt uppföljning och avstämning

Innehåll

Anläggningens organisation – Klubb/förening och bolag
Självledarskap och ledarskap
Ekonomisystem ihop med GIT
Ekonomiska resultatrapporter
GIT E-post
GIT Ekonomi och hur samarbetar det med klubbens Ekonomisystem
Medelemshantering i GIT
Årsfakturering
Informationssäkerhet och GDPR
Hemsida och sociala medier – kommunikation
Excel
IdrottOnline

Upplägg och lärandeaktiviteter

Föreläsningar, case, diskussioner och grupparbeten.
Förberedande uppgifter kommer att ges inför utbildningsstarten.

Föreläsare

Föreläsare från SGF, GAF och externa föreläsare/utbildningsleverantörer.

Nästa utbildningstillfälle / Anmälan

Måndag-torsdag 27/11–30/11 2023 på Kallfors Golf
Direkt till anmälan här >>>
Sista anmälningsdag: 26 oktober 2023

Observera att anmälan är bindande
100% återbetalning vid avanmälan 4 veckor innan start .
50% återbetalning vid avanmälan 2 veckor innan start.
Avanmälan mindre än 2 veckor innan ges ingen återbetalning.
Avanmälan görs till GAF kansli på kansli@gafsverige.se

Omfattning

Vi startar dag 1 ca kl 10.00 och slutar dag 4 ca kl. 16.00.
Kvällsaktivitet samt gemensamma måltider.

Kostnad

7.000 kronor (utan boende)
12.000 kronor (boende enkelrum)
I kostnaden ingår fika, luncher, middagar, kvällsaktivitet och utbildning.

(pris med reservation mot prisändringar i samhället utanför GAFs kontroll)

Antal deltagare

Min 10 max 20 deltagare.

Information

Alla medlemmar i GAF Sverige kan ansöka om stipendium från Jimmy Gröns Minnesfond på GAFs hemsida. www.gafsverige.se/se/utbildning/jimmy-grons-minnesfond

Frågor om utbildningen?

GAF Kansli
Epost: kansli@gafsverige.se
Tfn: 08-6221550