Utbildning: Ledarskap

Ledarskap

Led dig själv och andra – Ledarskap för dig på Sveriges Golfklubbar.

Att vara verksam i golfens värld är både en rolig och komplex uppgift på många sätt. Det vet alla som jobbar med golf. Du som chef och ledare möter både medlemmar, gäster och medarbetare/kollegor mest varje dag. Till det kommer samarbete med underentreprenörer, krögare, kommuner och arbetet med styrelsen och andra intressenter.

Att dessutom kunna hantera sin tid och prioritera rätt under årets skiftande arbetsbelastning, känna sig trygg och samtidigt må bra kan många gånger vara en stor utmaning. Att helt enkelt kunna hantera både sin arbetstid och sitt privatliv på ett skönt och bra sätt.

En av nycklarna till framgång och välmående är ditt eget personliga ledarskap, alltså hur du leder dig själv och andra. Det är avgörande för om du ska nå dina mål eller inte. Mål- och resultatuppfyllelse påverkas av:

• hur du tänker om dig själv (självbild)
• vad du tror att du klarar av 
• hur du använder din tid och skapar mer balans.

Därför finns nu ett ledarskapsprogram för chefer, ledare och andra nyckelpersoner i GolfSverige som är framtaget i samarbete med esse.nu.

Programupplägg:

Programmet riktar sig till dig som vill utveckla och vidareutveckla ditt ledarskap och få konkreta verktyg för den dagliga verksamheten på din golfklubb.

Vi träffas vid 3 tillfällen, där varje modul löper över 2 dagar. Dag 1 kl. 10-17.00, dag 2 kl. 08.30-15.30. Total ”klassrumstid” är 42 timmar. Programmet ger möjlighet att sätta upp helt individuella mål, anpassade efter just din situation. Du får ett utmärkt tillfälle för erfarenhetsutbyte och diskussion kring golfgemensamma frågeställningar och utmaningar. Inspiration och lärande kring hur andra gjort och gör.

Löpande över hela kursen har du access till Mebook, ett digilogt (digitalt och analogt i ett) verktyg för lärande och nätverkande. Via din dator och/eller en app i din mobil, har du hela tiden tillgång till allt material, dina övningsuppgifter och dessutom interaktion med dina kurskompisar och med oss kursledare. Vi coachar dig personligen i Mebook mot dina individuella mål.

När vi ses så har vi:
• Teoripass kring aktuellt ämne/tema varvat med interaktivitet och upplevelsebaserade övningar.
• Diskussioner och vi tränar på konkreta verktyg som hjälper dig i vardagen.
• Arbete med målsättning – vad ska just jag träna på eller uppnå till nästa gång? Individuella mål och mål för den egna klubben/det egna uppdraget.

Innehåll modul 1:

• Jaget – fokus på personligt ledarskap.
o Vad är de egna styrkorna och vilka utvecklingsområden finns.
o Vad är personligt ledarskap och vad innebär det för mig?
o Vanor, attityder och värderingar
o Hur ser jag på ledarrollen?
o Coachande ledarskap

• Uppdraget
o Mål och ansvar, på lång och kort sikt.
o Mål och ansvar, för mig som individ och för oss som grupp/klubb/företag
o Vision, mission och verklighet

Innehåll modul 2:

• Leda andra
o Coachande förhållningssätt
o Motiverande samtal
o Neuroledarskap – leda med hjärnan

• Kommunikation
o Språka & Lyssna
o Tydlighet & Mål
o Beteende- och kommunikationsstilar

Innehåll modul 3:

• Samspel
o Kulturbygge och värdegrunder
o Samverkan och utveckling
o Intressenter & Samarbetspartners

• Teamet
o Från arbetsgrupp till högeffektiva team
o Laget före jaget?
o Balans – På jobbet och i livet
o Ansvar och engagemang

Mellan gruppträffarna:

• Eget arbete – Läsa & reflektera i material som delas ut vid modulerna och i Mebook.
• Träning i vardagen, utifrån egna mål & behov. Exempelvis: tidshantering, delegering, kommunikation, tydlighet, mod & tillit.
• Dialog och coaching med sin kursledare i det digitala verktyget ”Mebook”.
• Uppföljning med sin chef o/e styrelseordf. enl. överenskommen struktur.

Pris

GAF medlem
Pris: 28.000: - ex moms. Kostnad för resor samt kost & logi tillkommer.

Ej GAF medlem
Pris: 30.000: - ex moms. Kostnad för resor samt kost & logi tillkommer.

Kommande utbildningar

Skåne - Uppstart/Moduel 1 den 11-12 apr, Modul 2 den 26-27 jun, Modul 3 den 19-20 sep.

Stockholm – Uppstart/Modul 1 den 9-10 maj, Modul 2 den 21-22 aug, Modul 3 den 16-17 okt.

TBA - Uppstart/Modul 1 9-10 okt. Modul 2 den 4-5 dec, Modul 3 den 12-13 feb 2020.

Intresseanmälan

Intresseanmälan görs här - Klicka på länken för att öppna intresseanmälan.

Skåne - Uppstart/Moduel 1 den 11-12 apr, Modul 2 den 26-27 jun, Modul 3 den 19-20 sep.

Stockholm – Uppstart/Modul 1 den 9-10 maj, Modul 2 den 21-22 aug, Modul 3 den 16-17 okt.

TBA - Uppstart/Modul 1 9-10 okt. Modul 2 den 4-5 dec, Modul 3 den 12-13 feb 2020.