SM – Service Management:

SM

SM – Service Management, 3 dagar på plats

Under golfsäsongen är kansliet och receptionen oftast navet på klubben. Det är till receptionen och som medlemmar och gäster söker sig. Som klubbens ansikte utåt är service, bemötande och värdskap därför oerhört viktigt. Lätt att förstå men svårare att få till i den oftast stressiga vardagen med många olika arbetsuppgifter och frågor.
Därför erbjuder GAF och SGF en utbildning som ger dig trygghet i att hantera olika situationer som kan uppstå i receptionen och kansliet. Du får med dig grundläggande kunskap i GITs bokningssystem, tävlings- och medlemshantering, du lär dig mer om golfens och klubbens organisation, golfbanan och idrotten golf, viktiga kunskaper för att kunna ge rätt service till både vana och ovana golfare samt övriga gäster på anläggningen. Vi pratar service och bemötande, vad som är hygienfaktorer samt vilka förväntningar som finns och hur man kan möta dem.

Mål/Syfte

Målet är att utbilda dig som är anställd på golfanläggningen för att säkerställa trygghet och kompetens i yrkesrollen. Men även att utbilda dig för ett yrkeskunnande som stärker arbetsklimatet på hela golfanläggningen och som gynnar medlemmen, gästen, personalen och dig själv. Efter genomgången utbildning kommer du att ha kunskaper i och om organisation och förening, service och bemötande, GIT samt golf, golfaren och golfbanan.

Lärandemål: Efter genomgången utbildning ska deltagaren
- kunna administrera och hantera GIT startidschema
- kunna ge bra service till klubbensmedlemmar och gäster
- ha grundläggande kunskaper i spelet golf (grönt kort, hcp, tävlings och träningsformer, viktiga begrepp)
- ha grundläggande kunskaper om golfbanan och träningsområden (Range, banan, viktiga begrepp)
- kunna kommunicera med och mellan golfklubbens och golfandeläggningens olika områden (restaurang, bana, tränare och kansli)

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till Dig som är relativt ny på kansliet eller i receptionen på golfanläggningen, samt förtroendevalda och andra professioner med intresse för området kansli och reception.

Innehåll

Idrotten Golf, föreningskunskap och organisation
Gäst- och medlemsbemötande, värdskap,
Golfens IT system (GIT)
Informationssäkerhet och GDPR
Golfbanan: Grundläggande kunskaper om banskötsel och tillhörande begrepp
Idrotten Golf: Golf, golfaren och spelet

Upplägg och lärandeaktiviteter

Föreläsningar, diskussioner och grupparbeten.
Förberedande uppgifter kommer att ges inför utbildningsstarten.

Föreläsare

Föreläsare från SGF och GAF.

Nästa utbildningstillfälle / Anmälan

Tis-Tor 24-26 oktober 2023 i Idrottens Hus/Stockholm
Direkt till anmälan här >>>
Sista anmälningsdag: 29 september 2023

Observera att anmälan är bindande
100% återbetalning vid avanmälan 4 veckor innan start .
50% återbetalning vid avanmälan 2 veckor innan start.
Avanmälan mindre än 2 veckor innan ges ingen återbetalning.
Avanmälan görs till GAF kansli på kansli@gafsverige.se.

Omfattning

Vi startar dag 1 ca kl 10.00 och slutar dag 3 ca kl. 16.00.
Kvällsaktivitet samt gemensamma måltider.

Kostnad

5.000 kronor (utan boende)
8.200 kronor (boende enkelrum)

I kostnaden ingår fika, luncher, middagar, kvällsaktivitet och utbildning.

(pris med reservation mot prisändringar i samhället utanför GAFs kontroll)

Antal deltagare

Min 10 max 20 deltagare.

Information

Alla medlemmar i GAF Sverige kan ansöka om stipendium från Jimmy Gröns Minnesfond på GAFs hemsida. www.gafsverige.se/se/utbildning/jimmy-grons-minnesfond

Frågor om utbildningen?

GAF Kansli
Epost: kansli@gafsverige.se
Tfn: 08-6221550