Om utbildning

En av grundstenarna inom GAF är utbildning. Utbildning och kompetens är viktigt både som en grundläggande bas och som en föränderlig del. Vi lever i en tid när utvecklingen går snabbare än den någonsin gjort. Det gäller att hela tiden utvidga eller ompröva sina kunskaper och höja sin kompetens. Kunskap utvecklas genom utbildning i olika former och genom att diskutera och ta del av andras erfarenheter. I utbildningarna använder GAF dels av den gedigna erfarenheten och kompetensen som många av GAF medlemmar besitter, dels med utbildningspartners som är specialister i det de gör.

GAF bidrar till att höja kompetensen bland medlemmarna genom att erbjuda webbinarier, träffar för erfarenhetsutbyte och utbildningar.

Här kan du läsa mer om detta

SM – Service Management

Utbildningen vänder sig till Dig som är relativt ny på kansliet eller i receptionen på golfanläggningen, samt förtroendevalda och andra professioner med intresse för området kansli och reception.

Läs mer
KMK – Klubb Management Kansli

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar på kansliet på golfklubben/anläggningen. Eller är klubbchef och arbetar med dessa arbetsuppgifter. Du har erfarenhet från nuvarande eller tidigare arbete på en golfklubb men vill lära dig mer och blir säkrare i din yrkesroll. Utbildningen ligger inom det administrativa utbildningspaketet SM-Service Management och KML -Klubb Management Ledning och är förberedande inför Golf Management utbildningen och/eller Klubbchefsutbildningen men riktar sig specifikt till kansliarbete.

Läs mer
KML – Klubb Management Ledning

Utbildningen vänder sig till dig som innehar en ledande position på golfklubben som Klubbchef, VD, kanslichef eller motsvarande. Eller du som arbetat en lägre tid och är intresserad av att gå vidare inom golfen till en ledande position. Utbildningen ligger inom det administrativa utbildningspaketet SM-Service Management och KMK -Klubb Management Kansli och är förberedande inför Golf Management utbildningen och/eller Klubbchefsutbildningen.

Läs mer
GIT tredagars+

Utbildningen GIT tredagars+ vänder sig till Dig som kanslist eller klubbchef som har minst 1 års erfarenhet av aktivt arbete i GIT och vill få en bredare och djupare kunskap i GIT för ökad verksamhetsutveckling. Grunder - genomgång av de befintliga modulerna i GIT. Fortsättning - statistik och rapporter förslag till utveckling av klubben och anläggningen med utgångspunkt i analys av rapporter.

Läs mer
GKCU – Golfens klubbchefsutbildning

Målet med utbildningen är att utbilda anställda klubbchefer och framtida klubbchefer inom golfen i relevanta områden. I syfte att utveckla den kunskap och förmåga det erfordras för att driva en större eller mindre golfanläggning. Områden som avses är ekonomi, marknadsföring och kommunikation, styr- och utvärderingsmodeller, ledarskap, arbetsledning och personalvård, samt verksamheten på klubben. Men även i områden som affärs- och verksamhetsstödsystem, omvärldsanalys och positionering, projektledning, arbetsmarknadslagar och skatteregler.Syftet är att deltagarna efter genomgången utbildning ska inneha kunskap, förmåga och trygghet att leda det mångfacetterade och komplexa arbetet som det innebär att leda och driva en golfanläggning i samtid och framtid.

Läs mer