Nätverk

Inom GAF finns några olika former av nätverk. Nationella, internationella och digitala. Att träffas med gemensamma frågeställningar är bra tillfällen att utvecklas, fördjupa sina kunskaper och ibland få lite miljöombyte.

Nationellt
Inom kansli och reception har GAF Facebook gruppen ”Kanslister och receptionister inom golfen”. Här ställs det aktuella frågor och levereras svar. En ovärderlig källa till snabba svar på dagsaktuella ärenden. Utbyte av erfarenhet och kunskap när den är som bäst.

För kvinnor inom ledande position inom golfen har GAF start upp ForeQ! Vi träffas ca 1 ggr per år från lunch till lunch. Ett lärorikt och trevligt dygn med föredrag, erfarenhetsutbyte, träning och trivsel.

För nya klubbchefer eller ny på kansliet har arrangerar GAF varje år en träff så att du snabbt får en inblick i golfen och ett nätverk att kontakta. Det är mycket till en början så även om du inte är precis nyanställd är det en värdefull träff som ger dig ett kontaktnät.

Under 2024 kommer GAF att starta upp ett alumni nätverk för alla de som tagit examen på Golfens Klubbchefsutbildning (GKCU). Nätverket är öppen för alla som är eller har varit verksamma som Klubbchef/VD under eller efter utbildningen. Håll utkik efter anmälan till nätverket under året 2024. Syftet är att utbyta erfarenheter, utveckla ny kunskap genom föreläsningar och initiera behovsanpassad vidareutbildning och ha trevligt samt umgås.

Internationellt
GAF har under åren haft ett olika nätverk i England, Irland och Danmark. För närvarande kör vi ett nätverk med GCMA, Golf Club Managers Association. Vi träffas varje år, vartannat i Sverige och vartannat i England/Storbritannien. Tre intensiva dagar med golf, föreläsningar och erfarenhetsutbyte.

Mer information och anmälningar till 2024 års träffar presenteras under 2024.

ForeQ!

Kanslister & Receptionister

GCMA nätverket