Utbildningar

GAF ger fem olika utbildningar och samverkar med SGF inom flertalet och med flera intresseorganisationer i andra. GAF använder sig dessutom av externa utbildningsleverantörer för vissa delar i utbildningarna. Utbildningsprogressionen inom administration och ledning, Golf Management består av olika utbildningsdelar.

Som nyanställd i reception, shop eller kansli rekommenderas den digitala utbildningen Introduktionsutbildning för receptionister. Grunderna kring golf och att jobba med service och bemötande på golfklubben.

Som ett första steg i GAFs utbildningstrappa ges utbildningen Service Management som vänder sig till dig som är relativt ny på kansliet eller i receptionen samt förtroendevalda och andra professioner med intresse för området.

Nästa steg är Klubb Management Kansli (KMK). Utbildningen vänder sig till dig som arbetar på kansliet på golfklubben/anläggningen. Eller är klubbchef och arbetar med dessa arbetsuppgifter.
Klubb Management Ledning (KML) vänder sig till dig som har en ledningsposition på kansliet eller för golfklubben/golfanläggningen.

GIT som är golfens verksamhetssystem kan du lära dig genom olika digitala utbildningar eller via GAF som tillsammans med GIT teamet arrangerar fysiska utbildningar på plats. GIT tredagars+ består av ett webbinarie, tre dagars utbildning och avslutningsvis ett webbinarie. För att kunna tillgodogöra dig denna utbildning bör du ha erfarenhet av att arbete i GIT cirka en säsong.

Golfens klubbchefsutbildning är den mest omfattande och genomförs över 1,5 år samt innehåller nio skeden om tre dagar vardera utspridda på olika utbildningsplatser. Den vänder sig till dig som har en ledande befattning eller kommer ha det på sikt. Den kräver både utbildningserfarenhet och förkunskaper inom golfadministration.

Läs mer om vad utbildningarna innehåller, datum, plats med mera här.

SM – Service Management

Utbildningen vänder sig till Dig som är relativt ny på kansliet eller i receptionen på golfanläggningen, samt förtroendevalda och andra professioner med intresse för området kansli och reception.

Läs mer
KMK – Klubb Management Kansli

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar på kansliet på golfklubben/anläggningen. Eller är klubbchef och arbetar med dessa arbetsuppgifter. Du har erfarenhet från nuvarande eller tidigare arbete på en golfklubb men vill lära dig mer och blir säkrare i din yrkesroll. Utbildningen ligger inom det administrativa utbildningspaketet SM-Service Management och KML -Klubb Management Ledning och är förberedande inför Golf Management utbildningen och/eller Klubbchefsutbildningen men riktar sig specifikt till kansliarbete.

Läs mer
KML – Klubb Management Ledning

Utbildningen vänder sig till dig som innehar en ledande position på golfklubben som Klubbchef, VD, kanslichef eller motsvarande. Eller du som arbetat en lägre tid och är intresserad av att gå vidare inom golfen till en ledande position. Utbildningen ligger inom det administrativa utbildningspaketet SM-Service Management och KMK -Klubb Management Kansli och är förberedande inför Golf Management utbildningen och/eller Klubbchefsutbildningen.

Läs mer
GIT tredagars+

Utbildningen GIT tredagars+ vänder sig till Dig som kanslist eller klubbchef som har minst 1 års erfarenhet av aktivt arbete i GIT och vill få en bredare och djupare kunskap i GIT för ökad verksamhetsutveckling. Grunder - genomgång av de befintliga modulerna i GIT. Fortsättning - statistik och rapporter förslag till utveckling av klubben och anläggningen med utgångspunkt i analys av rapporter.

Läs mer
GKCU – Golfens klubbchefsutbildning

Målet med utbildningen är att utbilda anställda klubbchefer och framtida klubbchefer inom golfen i relevanta områden. I syfte att utveckla den kunskap och förmåga det erfordras för att driva en större eller mindre golfanläggning. Områden som avses är ekonomi, marknadsföring och kommunikation, styr- och utvärderingsmodeller, ledarskap, arbetsledning och personalvård, samt verksamheten på klubben. Men även i områden som affärs- och verksamhetsstödsystem, omvärldsanalys och positionering, projektledning, arbetsmarknadslagar och skatteregler.Syftet är att deltagarna efter genomgången utbildning ska inneha kunskap, förmåga och trygghet att leda det mångfacetterade och komplexa arbetet som det innebär att leda och driva en golfanläggning i samtid och framtid.

Läs mer