GIT tredagars+

Alla golfklubbar i Sverige har tillgång till Golfens IT-system, GIT. Denna utbildning innehåller fortsättning och fördjupning och ger svar på många av dina frågor om möjligheterna i GIT. Utbildningen får höga betyg i utvärderingar från deltagare.

Mål/Syfte

Målet med utbildningen är fördjupa och bredda kunskaperna i GIT för att få en effektiv hantering det dagliga arbetet på golfanläggningen. Syftet är att deltagarna ska kunna organisera och systematisera verksamheten samt genom analys av olika rapporter i GIT kunna utveckla verksamheten. Men även att vara förberedd på att lära sig och använda nya funktioner av systemet i samtid och framtid.

Målgrupp

Utbildningen GIT tredagars+ vänder sig till Dig som kanslist eller klubbchef som har minst 1 års erfarenhet av aktivt arbete i GIT och vill få en bredare och djupare kunskap i GIT för ökad verksamhetsutveckling. Grunder – genomgång av de befintliga modulerna i GIT. Fortsättning – statistik och rapporter förslag till utveckling av klubben och anläggningen med utgångspunkt i analys av rapporter.

Innehåll

Grundläggande och fördjupade kunskaper i:

Analys och statistik med hjälp av Players 1st
Artiklar och avgifter
Behörighet och uppdrag
Bokning
Ekonomi och årsavgifter
GIT e-post
GIT Medlemsundersökning
Inställningar för banan
Klubb och webbinformation
Medlemskategori och klubbgrupper
Min Golf
Nyckeltalsmall
Partners i GIT
Person
Prissättning för gäster
Rapporter i GIT och Excel

Upplägg och lärandeaktiviteter

Utbildningen sker i konferenslokal med deltagarnas egna bärbara datorer. Utbildningen är lärarledd med inslag av grupparbete och självstudier. Webbintro ca 2 veckor före kursstart och webbuppföljning ca 2 veckor efter kursen

Föreläsare

Helén Arnoldson och GIT Teamet
SGF Klubbrådgivare

Kurstid

½ dag Webbintro ca 2 veckor innan kursstart.
½ dag Webbuppföljning ca 2 veckor efter kursslut.
3 dagar på plats. Vi startar dag 1 ca kl 10.00 och slutar dag 3 ca kl. 16.00.

Kursplats

Se kalendern/anmälningssidan.

Boende

Boende på hotell eller motsvarande.

Antal deltagare

Min. 10 max. 20 deltagare.

Prisexempel Kursavgift

9.900 kronor (boende enkelrum*)
7.500 kronor (utan boende)

I kostnaden ingår utlägg för logi*, kost och aktivitet. Priser inkl moms.
Ej medlemmar i GAF tillägg på avgift 1550 kr.

Nästa utbildning

15-17 oktober 2024
Plats: Sand Golf Club

Sista anmälningsdag 24 september 2024.