KMK – Klubb Management Kansli

Arbetet på en golfklubb är komplext. Du som arbetar på kansliet behöver ha kunskap och/eller erfarenhet inom vitt skilda områden, som GIT, informationsteknik, ekonomisystem, golfklubbens organisation, planering, service och bemötande. Du behöver kunna en del om idrotten golf och spelet på banan men också vara ett stöd till kommittéer och samarbeta med entreprenörer.
Klubb Management Kansli riktar sig till dig som gör mycket av det viktiga arbetet ”back office”. Utbildningen ger en fördjupad kunskap i många av de delar som måste hanteras för att klubben ska fungera. Sköta GIT och medlemshantering, fakturering, rapporter, inbjudningar och kalendrar, hålla hemsida och sociala medier uppdaterade, och mycket annat.
Utbildningen är en viktig del i den progression av utbildningar inom administration på golfanläggning som GAF tillsammans med SGF erbjuder.

Mål/Syfte

Målet med utbildningen är att stärka kompetenser och kunskaper för anställda på golfanläggningens kansli. Utbildningen syftar till att öka kunskapen om den administrativa driften. Målet är att ge kunskaper för att kunna möta de krav och utmaningar som en golfanläggning ställs inför i samtiden och framtiden.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar på kansliet på golfklubben/anläggningen. Eller är klubbchef och arbetar med dessa arbetsuppgifter. Du har erfarenhet från nuvarande eller tidigare arbete på en golfklubb men vill lära dig mer och blir säkrare i din yrkesroll. Utbildningen ligger inom det administrativa utbildningspaketet SM-Service Management och KML -Klubb Management Ledning och är förberedande inför Golf Management utbildningen och/eller Klubbchefsutbildningen men riktar sig specifikt till kansliarbete.

Lärandemål: efter genomgången utbildning ska deltagaren

 • ha förståelse för likheter och skillnader avseende förening och bolag
 • ha kunskaper i självledarskap, ledarskap och kommunikation
 • kunna hantera GIT avseende GIT-epost och GIT kopplat till ekonomisystem
 • kunna hantera och ta fram ekonomiska rapporter
 • ha grundläggande kunskaper i Excel
 • kunna genomföra årsfakturering av avgifter
 • ha grundläggande kunskaper i informationssäkerhet och GDPR
 • kunna introducera nya medarbetare i reception och kansli
 • kunna hantera hemsida och sociala medier för kommunikation
 • ha kännedom och kunskaper i idrott online (RF-SISU)
 • kunna hantera medlemshantering, registrering och koppla det till medlemsrapporter och mejlutskick
 • kunna hantera GIT avseende GIT-epost
 • kunna hantera GIT kopplat till ekonomisystem och genomföra årstilldelning av avgifter via Min Golf eller skapa fakturaunderlag.
 • Samt uppföljning och avstämning

Innehåll

Anläggningens organisation – Förening/Bolag.
Självledarskap och ledarskap.
Ekonomisystem ihop med GIT.
Ekonomiska resultatrapporter.
Medlemshantering, GIT E-post och Excel.
Årsfakturering.
Informationssäkerhet.
Hemsida och sociala medier – kommunikation.

Upplägg och lärandeaktiviteter

Föreläsningar, case, diskussioner och grupparbeten.
Förberedande uppgifter kommer att ges inför utbildningsstarten.

Föreläsare

Föreläsare från SGF, GAF och externa föreläsare/utbildningsleverantörer.

Kurstid

Vi startar dag 1 ca kl 10.00 och slutar dag 4 ca kl. 16.00. Utbildning och aktiviteter på kvällstid förekommer.

Kursplats

Se kalendern/anmälningssidan.

Boende

Boende på hotell eller motsvarande.

Antal deltagare

Min. 10 max. 20 deltagare.

Prisexempel Kursavgift

12 100 kronor (boende enkelrum*)
7 100 kronor utan boende

I kostnaden ingår utlägg för logi*, kost och aktivitet. Priser inkl moms.

Nästa utbildning

7-10 oktober 2024
Kallfors Golf, Kök & Hotell

Sista anmälningsdag 6 september 2024.