KML – Klubb Management Ledning

Golfklubben är en komplex verksamhet. Att arbeta i ledande ställning kräver en mångfacetterad förmåga och kunskap inom flera kompetensområden, allt från organisation, kommunikation, ekonomi, ledarskap, personalfrågor, hybridverksamheten mellan en ideell förening och ett aktiebolag, arbetsmiljö, fastighetsskötsel, lagar, regler och förhållningssätt till idrotten golf, spelet på banan, träning, tävling och banskötsel. Du behöver även kunna hantera digitala verktyg och verksamhetsstöd för att göra utvärderingar/uppföljningar och ta fram relevanta rapporter. Denna ”Klubb Management Ledning” omfattar många av dessa områden. I vissa delar går utbildningen lite djupare och inom andra delar lite bredare.
Utbildningen är en viktig del i den progression av utbildningar inom administration på golfanläggning som GAF tillsammans med SGF erbjuder.

Mål/Syfte

Målet med utbildningen är att stärka kompetenser och kunskaper anställda på golfanläggningens kansli och ledning. Utbildningen syftar till att öka kunskapen om ledning och drift av golfanläggningen. Målet är att ge kunskaper för att kunna möta de krav och utmaningar som en golfanläggning ställs inför i samtiden och framtiden. Efter genomgången utbildning är syftet att du ska kunna vara en trygg och kompetent ledare. Utbildningen ger även de förkunskaper som ligger till grund för högre utbildningar inom Golf Managementområdet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som innehar en ledande position på golfklubben som Klubbchef, VD, kanslichef eller motsvarande. Eller du som arbetat en lägre tid och är intresserad av att gå vidare inom golfen till en ledande position. Utbildningen ligger inom det administrativa utbildningspaketet SM-Service Management och KMK -Klubb Management Kansli och är förberedande inför Golf Management utbildningen och/eller Klubbchefsutbildningen.

Lärandemål: efter genomgången utbildning ska deltagaren

  • ha förståelse för likheter och skillnader avseende förening och bolag
  • ha förståelse för hur mekanismer i styrning och ledning av förening och bolag
  • ha kompetens och kunskaper i självledarskap, ledarskap och kommunikation
  • ha förståelse för golfklubbens ekonomi och påverkande faktorer
  • ha grundläggande kunskaper i arbetsgivar- och arbetstagarfrågor
  • ha grundläggande kunskaper i arbetsmiljörelaterade frågor på golfanläggningen
  • ha kunskaper i informationssäkerhet och GDPR
  • kunna hantera GIT avseende statistik och analys för ledningsarbete
  • kunna hantera Powerpoint och grundläggande kunskaper i Excel
  • ha förståelse för och kunskaper om samverkan med omgivande samhället

Innehåll

Förening och bolag/Påverkan och styrning
Ledarskap, självledarskap och kommunikation
Golfklubbens ekonomi
Arbetsgivar- och arbetstagarfrågor
Arbetsmiljö
Informationssäkerhet
GIT statistik och analys, nyckeltal, prissättning mm
Utvärdering av verksamheten, Players 1st.
Presentationsteknik – Powerpoint och Excel
Omvärld och samverkan

Upplägg och lärandeaktiviteter

Föreläsningar, case, diskussioner och grupparbeten.
Förberedande uppgifter kommer att ges inför utbildningsstarten.

Föreläsare

Föreläsare från SGF, GAF och externa föreläsare/utbildningsleverantörer.

Kurstid

Vi startar dag 1 ca kl 10.00 och slutar dag 4 ca kl. 16.00. Utbildning och aktiviteter på kvällstid förekommer.

Kursplats

Se kalendern/anmälningssidan.

Boende

Boende på hotell eller motsvarande.

Antal deltagare

Min. 10 max. 20 deltagare.

Prisexempel Kursavgift

12 100 kronor (boende enkelrum*)
7 100 kronor utan boende

I kostnaden ingår utlägg för logi*, kost och aktivitet. Priser inkl moms.

Nästa utbildning

25-28 november 2024
Kallfors Golf, Kök & Hotell

Sista anmälningsdag 25 oktober 2024.