SM – Service Management

Under golfsäsongen är kansliet och receptionen oftast navet på klubben. Det är till receptionen och som medlemmar och gäster söker sig. Som klubbens ansikte utåt är service, bemötande och värdskap därför oerhört viktigt. Lätt att förstå men svårare att få till i den oftast stressiga vardagen med många olika arbetsuppgifter och frågor.
Därför erbjuder GAF och SGF en utbildning som ger dig trygghet i att hantera olika situationer som kan uppstå i receptionen och kansliet. Du får med dig grundläggande kunskap i GITs bokningssystem, tävlings- och medlemshantering, du lär dig mer om golfens och klubbens organisation, golfbanan och idrotten golf, viktiga kunskaper för att kunna ge rätt service till både vana och ovana golfare samt övriga gäster på anläggningen. Vi pratar service och bemötande, vad som är hygienfaktorer samt vilka förväntningar som finns och hur man kan möta dem.

Mål/Syfte

Målet är att utbilda dig som är anställd på golfanläggningen för att säkerställa trygghet och kompetens i yrkesrollen. Men även att utbilda dig för ett yrkeskunnande som stärker arbetsklimatet på hela golfanläggningen och som gynnar medlemmen, gästen, personalen och dig själv. Efter genomgången utbildning kommer du att ha kunskaper i och om organisation och förening, service och bemötande, GIT samt golf, golfaren och golfbanan.

Lärandemål: Efter genomgången utbildning ska deltagaren
– kunna administrera och hantera GIT startidschema
– kunna ge bra service till klubbensmedlemmar och gäster
– ha grundläggande kunskaper i spelet golf (grönt kort, hcp, tävlings och träningsformer, viktiga begrepp)
– ha grundläggande kunskaper om golfbanan och träningsområden (Range, banan, viktiga begrepp)
– kunna kommunicera med och mellan golfklubbens och golfandeläggningens olika områden (restaurang, bana, tränare och kansli)

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till Dig som är relativt ny på kansliet eller i receptionen på golfanläggningen, samt förtroendevalda och andra professioner med intresse för området kansli och reception.

Innehåll

Idrotten Golf, föreningskunskap och organisation.
Gäst- och medlemsbemötande, värdskap.
Golfens IT system (GIT).
Informationssäkerhet och GDPR.
Golfbanan: Grundläggande kunskaper om banskötsel och tillhörande begrepp.
Idrotten Golf: Golf, golfaren och spelet.

Upplägg och lärandeaktiviteter

Föreläsningar, case, diskussioner och grupparbeten.
Förberedande uppgifter kommer att ges inför utbildningsstarten.

Föreläsare

Föreläsare från SGF, GAF och externa föreläsare/utbildningsleverantörer.

Kurstid

Tre dagar på plats.
Vi startar dag 1 ca kl 10.00 och slutar dag 3 ca kl. 16.00. Utbildning och aktiviteter på kvällstid förekommer.

Kursplats

Se kalendern/anmälningssidan.

Boende

Boende på hotell eller motsvarande.

Antal deltagare

Min. 10 max. 20 deltagare.

Prisexempel Kursavgift

8 500 kronor (boende enkelrum*)
5 300 kronor utan boende

I kostnaden ingår utlägg för logi*, kost och aktivitet. Priser inkl moms.

Nästa utbildning

Våren 2025